รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ Thai Cos for Thai’s SMEs เพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์จำนวน 10 ผลิตภัณฑ์ 

รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ Thai Cos for Thai’s SMEs 2024

View More รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ Thai Cos for Thai’s SMEs เพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์จำนวน 10 ผลิตภัณฑ์ 

The story of flowers

ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 วันที่ 7-11 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 มีการจัดแสดงผลงานวิจัยจากไม้ดอกไม้ประดับในหัวข้อ The story of flowers โดยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายงานวิจัย อาทิเช่น วว. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาว…

View More The story of flowers