รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ Thai Cos for Thai’s SMEs เพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์จำนวน 10 ผลิตภัณฑ์ 

 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เชิญชวนผู้ประกอบการเครื่องสำอางและเวชสำอางไทยเข้าร่วมสร้างความสามารถในการแข่งขันด้วย 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ให้เทียบเท่าสากล ด้วยโครงการ Thai cos for Thai SMEs 

         เปิดรับสมัคร SMEs ไทย ที่เคยเป็นลูกค้าของ วว และมีผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ใช้ Ingredient Thai เป็นองค์ประกอบ ที่ประสงค์ต้องการวิจัยและพัฒนาสูตร วิเคราะห์ทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัย รวมทั้งทดสอบกระบวนการผลิตเชิงอุตสาหกรรม เข้าร่วมสมัครเข้ารับคูปอง THAI COS  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับรับสิทธิประโยชน์ทุนวิจัยเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน Skin &  Cosmetic technology 

▶️สนใจสมัครได้ที่ https://forms.gle/b3ykh5ojJL328FrK9
▶️ลายละเอียดโครงการ

Visits: 0