เครื่องทอดสุญญากาศสำหรับแปรรูปผลไม้

ถังปฏิกิริยาแผ่นกั้นไร้ออกซิเจนแบบสองขั้นตอน