นวัตกรรมสำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเห็ด: ชุดผลิตไอน้ำชีวมวลเพื่อฆ่าเชื้อในก้อนเห็ด

เทคโนโลยี 3-stage แก๊สซิไฟเออร์

ถังปฏิกิริยาแผ่นกั้นไร้ออกซิเจนแบบสองขั้นตอน

การอัดเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวล