เทคโนโลยี 3-stage แก๊สซิไฟเออร์

ถังปฏิกิริยาแผ่นกั้นไร้ออกซิเจนแบบสองขั้นตอน

การอัดเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวล