นกหัวขวานใหญ่สีเทา, Great Slaty Woodpecker

เรียบเรียงโดย :สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ลักษณะ :

ลำตัวยาว 50 ซม. เป็นนกหัวขวานที่ใหญ่ที่สุดของไทย ขนทั่วตัวเป็นสีเทา มีจุดขาวเล็ก ๆ บริเวณหัว คางและคอสีเหลืองซีด ที่โคนปากของนกตัวผู้มีแถบสีแดงเล็ก ๆ แต่ไม่มีในนกตัวเมีย

เขตแพร่กระจาย :

ตอนเหนือของอินเดีย ตะวันตกเฉียงใต้ของจีน หมู่เกาะซุนดา พาลาวัน เอเซียตะวันออกเฉียงใต้

ที่อยู่อาศัย :

ป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง ที่มีต้นไม้ขนาดใหญ่

อุปนิสัย :

เกาะต้นไม้ในลักษณะตัวตั้งตรง ใช้ปากเจาะเปลือกไม้หาแมลงกินเป็นอาหาร ผสมพันธุ์ระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม ทำรังในโพรงไม้ใหญ่ วางไข่ ครั้งละ 3-4ฟอง

สถานภาพ :

นกประจำถิ่น ที่ป่าสะแกราชพบน้อยมาก ออกมาหากินในป่าเต็งรังตอนเช้าและเย็น แต่โดยทั่วไปยังพบได้บ้างโดยเฉพาะทางภาคเหนือ

Characteristics :

Size 50 cm. Our largest woodpecker. It is overall greyish in appearance with small pale spots on head. Chin to throat are pale yellow. A male has a small reddish patch at bill base, which is lacking in a female.

Distribution :

Northern India, SW China, the Greater Sundas, Palawan, and SE Asia.

Habitat :

Dipterocarp forest and dry evergreen forest, where stands on large trees are existing.

Habit :

Clinging vertically on a tree trunk and chiselling for boring grubs with its pointed bill. Breeding season is between April-May, a pair nest in a large tree hollow and a female lays a clutch of 3-4 eggs.

Status :

Extremely scarce in Sakaerat area, where it is always seen actively foraging in crepuscular hours. Generally, a few can still be found in natural forest, especially in the north. Resident bird.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *