นกปรอดคอลาย, Stripe – throated Bulbul

เรียบเรียงโดย :สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ลักษณะ :

ลำตัวยาว 19 ซม. หัว หลัง ปีก และหาง สีเขียวอมเหลือง บริเวณหน้าผาก แก้ม คาง และ คอ มีลายขีดเล็ก ๆ สีเหลืองสด อกสีเทา ท้องสีเทาอมเหลืองอ่อน ขนคลุมโคนหางสีเหลือง

เขตแพร่กระจาย :

จีน พม่า มาเลเซีย ไทย อินโดจีน

ที่อยู่อาศัย :

ป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง ป่ารุ่น ป่าละเมาะ

อุปนิสัย :

หากินเดี่ยว ๆ หรือเป็นคู่ อยู่ตามต้นไม้ หรือพุ่มไม้เตี้ย ๆ กินแมลง หนอน และ ผลไม้สุก ทำรังอยู่ตามง่ามไม้เตี้ย ๆ วางไข่ครั้งละ 3-4 ฟอง

สถานภาพ :

นกประจำถิ่น พบน้อย

Characteristics :

Size 19 cm. Its head, back, wings and tail are all yellowish green. Distinctive bright yellow streaks present at its forehead, cheeks, chin and upper throat. Lower throat is greyish grading to yellowish grey belly, with a conspicuous yellow under tail coverts.

Distribution :

China, Myanmar, Malaysia, Thailand and Indo-China.

Habitat :

Dry evergreen forest, dipterocarp forest, secondary growth and scrub forest

Habit :

Found singly or in pairs on trees or shrubs, where they forage for insects, caterpillars and ripe fruits and berries. Nest is constructed at a fork of low bush, in which a female lays a normal clutch of 3-4 eggs.

Status :

An uncommon resident bird.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *