นกกะรางหัวขวาน, Hoopoe

เรียบเรียงโดย :สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ลักษณะ :

ลำตัวยาว 31 ซม. ปากเรียวยาวสีดำโค้งลงเล็กน้อย สีขนเป็นลายขวางสีดำสลับขาว คล้ายสีของม้าลาย หงอนยาวมากสีน้ำตาลแดง ปลายหงอนสีดำ ปกติขนหงอนนี้จะเอนราบไปกับหัว แต่เวลาตื่นเต้นจะคลี่ออกคล้ายพัด ขนด้านท้องสีครีม

เขตแพร่กระจาย :

อาฟริกา ยุโรป อินเดีย จีน ไต้หวัน สุมาตรา บอร์เนียว และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ที่อยู่อาศัย :

ป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง ป่าละเมาะ และพื้นที่เกษตรกรรม

อุปนิสัย :

ไต่ต้นไม้หากินเหมือนนกหัวขวาน หรือเดินหากินไปตามพื้นป่า กินแมลงและสัตว์ มีกระดูกสันหลังขนาดเล็ก ผสมพันธุ์ระหว่างเดือนมีนาคม-มิถุนายน ทำรังอยู่ในโพรงไม้ โพรงดิน วางไข่ครั้งละ 5-7 ฟอง

สถานภาพ :

นกประจำถิ่น พบบ่อย หากินอยู่ตามป่าหญ้าเพ็กในป่าเต็งรัง

Characteristics :

Size 31 cm. Readily identified by having a slender downly-curved bill and black and white plumage. Its crest is exceptionally long, reddish brown and black-tipped; all feathers usually lie flat and drooping from its head, when being excited, they will be fanned up on the head.

Distribution :

Africa, Europe, India, China, Taiwan, Sumatra, Borneo and SE Asia.

Habitat :

Dipterocarp forest, dry evergreen forest, scrub forest and some agricultural areas.

Habit :

Usually observed either climbing up the tree trunk in a woodpecker style or foraging on the forest floor. Its preferred diet is composed of insects and small vertebrates. Breeding time falls between March-June; constructing its nest in a tree cavity or an earthen burrow; in which a normal clutch of 5-7 eggs will be laid.

Status :

A common resident. Mostly found seeking for food among the dwarf bamboo thickets in the dipterocarp forest.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *