นกจาบคาหัวเขียว, Blue – tailed Bee – eater

เรียบเรียงโดย :สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ลักษณะ :

ลำตัวยาว 30 ซม. ตัวเล็กเพรียว หัวและหลังสีเขียวเข้ม ท้องสีเขียวอ่อน สะโพกและหางสีฟ้า หางคู่กลางยื่นยาวเลยหางเส้นอื่น ๆ ออกไป 6-7 ซม. คอสีเหลือง มีแถบสีน้ำตาลแดงบริเวณอก ปากยาวเรียวสีดำ จากโคนปากมีแถบสีดำลากผ่านตาไปถึงหู

เขตแพร่กระจาย :

อินเดีย จีน ไหหลำ หมู่เกาะอันดามัน หมู่เกาะนิโคบาร์ หมู่เกาะซุนดา ฟิลิปปินส์ นิวกินี ในประเทศไทยพบได้ทุกภาค

ที่อยู่อาศัย :

ป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง ริมฝั่งน้ำ

อุปนิสัย :

ชอบอยู่โดดเดี่ยวหรือเป็นคู่ เกาะอยู่ในที่โล่ง บนสายไฟ หรือกิ่งไม้แห้ง หากินเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ไล่จับแมลงกินในอากาศ ผสมพันธุ์ในช่วงฤดูแล้ง สร้างรังโดยการขุดรูอยู่ริมฝั่งน้ำ วางไข่ครั้งละ 4-5 ฟอง ระยะฟักไข่ 12-14 วัน

สถานภาพ :

นกประจำถิ่น และนกอพยพ พบน้อย

Characteristic :

Size 30 cm. A slender-bodied green bird. Its head and back are dark green, paler green on belly; rump and tail are bluish green. Tail of adult with elongated central tail feathers extending out 6-7 cm more. Throat is yellow and traversed by a reddish brown breast band. Bill long, slender and black in colour. A dark band runs from the base of the bill, passing an eye to ear region.

Distribution :

India, China, Hainan, the Andamans, the Nicobars, the Sundas, the Philippines and New Guinea. In Thailand, it distributes throughout the country.

Habitat :

Dipterocarp forest, dry evergreen forest and along streams.

Habit :

Commonly found as a single individual or in pairs perching on exposed spots such as on electric cables or dry branches. This bird prefers to hawk for insect preys in small group. Breeding takes place in the dry season by tunnelling into a steep bank, in which 4 -5 eggs are laid. The incubation time lasts 12-14 days.

Status :

A rarely encountered resident and migrant.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *