นกกะเต็นอกขาว, White – throated Kingfisher

เรียบเรียงโดย :สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ลักษณะ :

ลำตัวยาว 28 ซม. ปากยาวใหญ่สีแดงสด ขนด้านหลังและขนปีกสีฟ้าสด หัว คอ ไหล่ โคนปีก และท้องสีน้ำตาลแดง คอและอกสีขาว ขาและเท้าสีแดงสด

เขตแพร่กระจาย :

ตะวันออกกลาง จีนตอนใต้ ไหหลำ ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ หมู่เกาะอันดามัน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ที่อยู่อาศัย :

ป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง ป่ารุ่น พื้นที่เกษตรกรรม

อุปนิสัย :

ชอบอยู่ใกล้แหล่งน้ำ เกาะอยู่ตามกิ่งไม้โล่ง ๆ หรือสายไฟเพื่อมองหาเหยื่อ กินแมลง สัตว์น้ำ และสัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็ก ทำรังในช่วงฤดูร้อนโดยการขุดรูตามริมตลิ่งที่สูงชัน บางครั้งทำรังอยู่ตามโพรงไม้ วางไข่ครั้งละ 4-6 ฟอง

สถานภาพ :

นกประจำถิ่น พบไม่บ่อยนัก ได้ยินเสียงร้อง และพบบ้างตามริมลำธาร

Characteristics :

Size 28 cm. Easily recognized by a large bright red bill. Upperpart is bright blue; while head, neck, shoulder and belly are reddish brown. Distinctive white patch on throat and upper breast. Legs and feet are bright red.

Distribution :

Middle East, southern China, Hainan, Taiwan, the Philippines, the Andamans, SE Asia.

Habitat :

Dipterocarp forest, dry evergreen forest, secondary growth and some agricultural areas.

Habit :

Keeps close to the water bodies. Seen perching on exposed branches and electric cables, watching for moving prey species, such as large insects, amphibians and small reptiles. Nesting is done in the dry season by tunnelling into steep banks, sometimes in a tree cavity, depositing an usual clutch of 4-6 eggs.

Status :

An uncommon resident. Its distinctive scream is more often heard. It has been observed, now and then, along the stream.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *