นกแสกแดง, Bay Owl

เรียบเรียงโดย :สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ลักษณะ :

ลำตัวยาว 29 ซม. รูปร่างอ้วน ป้อม ขนด้านหลังสีน้ำตาล ด้านท้องสีชมพูเรื่อ ๆ ทั้งด้านหลังและท้องมีจุดเล็ก ๆ สีน้ำตาลเข้มและขาวกระจายอยู่ทั่วไป วงหน้าเป็นรูปหัวใจสีชมพูอ่อน เหนือตามีขนตั้งขึ้นไปคล้ายหู ดวงตากลมโตสีน้ำตาลเข้ม ขามีขนคลุมตลอดทั้งขา นิ้วยาว เล็บเท้ายาวและงุ้มลง

เขตแพร่กระจาย :

อินเดีย จีน หมู่เกาะซุนดา ฟิลิปปินส์ พม่า มาเลเซีย ไทย อินโดจีน ตังเกี๋ย และลาว

ที่อยู่อาศัย :

ป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง ป่ารุ่น

อุปนิสัย :

ชอบอยู่ตัวเดียว ออกหากินกลางคืน กลางวันจะเกาะนอนอยู่ตามโพรงไม้หรือตามพุ่มไม้ หากินตามทุ่งโล่ง ทุ่งหญ้า กินนก หนู สัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็กและแมลงกลางคืน ทำรังอยู่ในโพรงไม้ วางไข่ครั้งละ 3-4 ฟอง

สถานภาพ :

นกประจำถิ่น พบน้อยมาก

Characteristics :

Size 29 cm. A plump-looking brown owl, with brown upperpart and pinkish brown underpart. Both sides are heavily spotted with dark brown and pale pattern that scattering widely over the surfaces. Its heart-shaped facial disc is more pinkish, with a pair of large brown eyes. A pair of its ear-like tufted feathers stand erect above its eyes. Legs and feet are thickly covered with feathers, and the latter forming sharp talons.

Distribution :

India, China, the Sundas, the Philippines, Myanmar, Malaysia, Thailand, Indo-China, Tonkin and Laos.

Habitat :

Dry evergreen forest, dipterocarp forest and secondary growth.

Habit :

Usually living a solitary life and being a nocturnal hunter. In the daytime it roosts in a hollow tree or in a thick foliage. Hunting is done above open ground, grassfield, where its preferred diet such as sleeping birds, rodents, small reptiles and night-active insects can be found. Nesting in a tree hollow and a clutch of 3-4 white eggs will be laid.

Status :

A very scarce resident.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *