นกโกโรโกโส, Coral – billed Ground Cuckoo

เรียบเรียงโดย :สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ลักษณะ :

นกขนาดใหญ่ลำตัวยาว 70 ซม. หลังและปีกสีเทา หัว คอ อก และหางสีดำเหลือบม่วง ปาก ขา และเท้าสีแดงสด มีแผ่นหนังรอบดวงตาสีม่วง ท้องสีขาว

เขตแพร่กระจาย :

เป็นนกที่พบเฉพาะถิ่น พบในไทย และอินโดจีน จากพื้นราบจนถึงระดับความสูง 900 เมตร

ที่อยู่อาศัย :

ป่าหญ้ารก ในป่าดิบแล้ง

อุปนิสัย :

เดินหากินบนพื้นดิน ชอบซ่อนตัวอยู่ตามกอหญ้า กินลูกไม้ เมล็ดพืช แมลงและสัตว์ขนาดเล็ก ผสมพันธุ์ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน

สถานภาพ:

เป็นนกที่ใกล้จะสูญพันธุ์ของประเทศไทย และของสะแกราช แต่ยังพบได้บ้างในเขตป่าอนุรักษ์บางแห่ง ในจังหวัดนครราชสีมา ฉะเชิงเทรา เพชรบูรณ์ พิษณุโลก น่าน และจันทบุรี

Characteristics :

Size 70 cm. A large ground-living bird with greyish back and wings and violet-glossed black head, neck, breast and tail; bill, legs and feet bright red; underpart whitish. A distinctive violet eye patch is usually noticed, at close range.

Distribution :

Endemic to Thailand and Indo-China, where it thrives on the plain to low hills of 900 m in elevation.

Habitat :

Among thick undergrowth in the dry evergreen forest.

Habit :

Foraging on the forest floor for fallen fruits, seeds, insects and small animals. Hiding quietly among thick tussocks of tall grasses. Breeds between February-June.

Status :

Being an endangered bird species of Thailand and Sakaerat area. Can still be found in low densities in some protected areas in Nakhon Ratchasima, Chachoengsao, Phetchabun, Phitsanulok, Nan and Chanthaburi.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *