นกหกเล็กปากแดง, Vernal Hanging Parrot

เรียบเรียงโดย :สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ลักษณะ : นกแก้วขนาดเล็ก ลำตัวยาว 14 ซม. หางสั้น ขนสีเขียวทั้งตัว ยกเว้นปาก สะโพก และขนคลุมหางซึ่งเป็นสีแดง มีสีน้ำเงินแต้มที่คอ ตัวเมียปากสีซีดกว่าตัวผู้ และ ไม่มีสีน้ำเงินแต้มที่คอ

เขตแพร่กระจาย : อินเดีย จีน พม่า ไทย เวียตนาม หมู่เกาะอันดามันและชวา

ที่อยู่อาศัย : ป่าดิบแล้ง

อุปนิสัย : ชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ 5-10 ตัว บนต้นไม้ที่มีดอกมีผล กินผลไม้ น้ำหวานดอกไม้ พืชไร่ เช่น ข้าวโพด ข้าวฟ่าง พริก ผสมพันธุ์ระหว่างเดือนมกราคม- มีนาคม ทำรังในโพรงไม้ วางไข่ครั้งละ 3-4 ฟอง

สถานภาพ : นกประจำถิ่น พบน้อย

Characteristics : Size 14 cm. A diminutive green parrot with very short tail. Red patches are present on its bill, rump and upper tail coverts. A male has a distinctive blue neck patch; while a female lacks this neck patch and having paler red bill than that of the male.

Distribution : India, China, Myanmar, Thailand, Vietnam, the Andamans and Java.

Habitat : Dry everygreen forest.

Habit : Keeps in small flock of 5-10 individuals that congregating on fruiting trees. Diet consists of wild fruits, nectar, and seeds of field crops such as maize, sorghum and chilli. Breeds between January-March, they nest in a tree cavity, in which a clutch of 3-4 eggs will be laid.

Status : A less frequently seen resident.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *