นกเขาเปล้าธรรมดา, Thick – billed Pigeon

เรียบเรียงโดย :สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ลักษณะ :

ลำตัวยาว 27 ซม. ขนสีเขียวสด โคนปากสีแดง ปลายปากดูอวบอูมกว่านกเปล้าชนิดอื่น ตัวผู้ต่างจากตัวเมีย คือมีโคนปีกและหลังสีแดงเข้ม ขนคลุมใต้โคนหาง สีส้ม ส่วนนกตัวเมียมีสีเขียวตลอดทั้งตัว

เขตแพร่กระจาย :

เนปาล จีน ไหหลำ หมู่เกาะซุนดา ฟิลิปปินส์ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ที่อยู่อาศัย :

ป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง ป่ารุ่น

อุปนิสัย :

ชอบอยู่เป็นฝูงบนต้นไม้ กินผลไม้ ลูกไม้ ผสมพันธุ์ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม วางไข่ครั้งละ 2 ฟอง ใช้เวลาฟักไข่ 14 วัน

สถานภาพ :

นกประจำถิ่นที่พบบ่อย เคยพบมากกว่า 300 ตัว บนต้นไทรสุกในป่าดิบแล้งในเดือนกันยายน-ตุลาคม

Characteristics :

Size 27 cm. A plump-looking leafy green pigeon with bill tip much swollen than those of other similar pigeons, also tinted red at base. A male is readily recognized by possessing maroon back and shoulders, and orange-brown under tail coverts; while a female is green throughout the body.

Distribution :

Nepal, China, Hainan, the Greater Sundas, the Philippines and SE Asia.

Habitat :

Dry evergreen forest, dipterocarp forest and secondary growth.

Habit :

Live gregariously in large flocks that move around searching for their favourite diet of wild fruits. Breeding time falls between January-March. Two eggs forming a normal clutch. Parent will incubate the eggs for 14 days.

Status :

A frequently-seen resident. A huge number of more than 300 birds had ever observed congregating on fruiting fig trees in dry evergreen forest in September-October.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *