ไก่ฟ้าพญาลอ, Siamese Fireback

เรียบเรียงโดย :สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ลักษณะ :

ลำตัวยาว 60-82 ซม. ไก่ตัวผู้มีหน้าสีแดงสด มีขนหงอนเป็นกระจุก สีดำเหลือบฟ้า สะโพกเหลือง หางยาวและโค้งลงสีดำอมฟ้า ตัวเมียมีขนาดเล็กกว่า ลำตัวเป็นสี น้ำตาล มีลายขวางสีดำบริเวณปีกและหาง

เขตแพร่กระจาย :

ไทย อินโดจีน

ที่อยู่อาศัย :

ป่าดิบแล้ง และป่ารอยต่อระหว่างป่าดิบแล้งและป่าเต็งรัง ป่าไผ่

อุปนิสัย :

ชอบหากินตามพื้นดิน กินแมลง ปลวก หนอน สัตว์ขนาดเล็ก และลูกไม้สุก ผสมพันธุ์ระหว่างเดือนกุมภาพันธุ์-พฤษภาคม สร้างรังอยู่บนพื้นดิน ใต้พุ่มไม้ กอหญ้า กอไผ่ วางไข่ครั้งละ 5-8 ฟอง

สถานภาพ :

โดยทั่วไปเป็นนกประจำถิ่นที่ค่อนข้างหายาก แต่พบได้บ่อยที่ป่าสะแกราช

Characteristics :

Size 60-82 cm. A cock has a distinctive bright red facial skin, a bushy black crest with bluish sheen; yellowish red rump patch and long, curved black tail. A hen is smaller in size and having brownish body crossed boldily by black pattern on wings and tail.

Distribution :

Thailand and adjoining Indo-China.

Habitat :

Dry evergreen forest and the ecotone between the dry evergreen and the dipterocarp forests, also found living in the bamboo forest.

Habit :

Mainly terrestrial in foraging habit, scratching among leaf litter for insects, termites, worms, small animals and ripe fruits. Breeds between February-May, and nests on the ground, usually hiding under shrubs or between grass tussocks, and in bamboo clumps, in which 5-8 eggs will be laid.

Status :

Generally, a rather scarce resident. Fortunately quite common in Sakaerat area.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *