เหยี่ยวนกเขาชิครา, Shikra

เรียบเรียงโดย :สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ลักษณะ :

ลำตัวยาว 30-36 ซม. นกตัวเมียมีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้เล็กน้อย ขนด้านหลังสีน้ำตาล อมเทา แต่ในตัวผู้หลังเป็นสีเทา ขนด้านล่างลำตัวเป็นสีขาว มีลายขวางเล็ก ๆ สี น้ำตาลแดง คางขาว

เขตแพร่กระจาย :

ทวีปอาฟริกา เอเชียตอนใต้ จีนตอนใต้ ไหหลำ หมู่เกาะนิโคบาร์ สุมาตรา และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศไทยพบได้ทั่วไป ยกเว้นตอนใต้สุดของประเทศ

ที่อยู่อาศัย :

ป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง และป่ารุ่น

อุปนิสัย :

ชอบเกาะอยู่ตามกิ่งไม้สูงเด่น บางครั้งจะบินร่อนในช่วงสั้น ๆ จะพุ่งลงไปจับเหยื่อได้อย่างรวดเร็ว กินแมลง สัตว์มีกระดูกสันหลังขนาดเล็ก เช่น นก หนู และสัตว์เลื้อยคลาน ผสมพันธุ์ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม วางไข่ครั้งละ 3-5 ฟอง ใช้เวลาฟักไข่ 18-21 วัน

สถานภาพ :

มีทั้งนกประจำถิ่นและนกอพยพ พบไม่บ่อยนัก ส่วนใหญ่พบในป่าเต็งรัง ครั้งละ 1 ตัว

Characteristics :

Size 30-36 cm. Female a little larger than the male, has greyish brown back, whereas it is grey in the male; whitish underpart with fine reddish brown barrrings. Chin white.

Distribution :

Africa, South Asia, Southern China, Hainan, the Nicobars, through SE Asia to Sumatra. In Thailand, widely spread except in the southernmost provinces.

Habitat :

Dry evergreen forest, dipterocarp forest and secondary growth.

Habit :

Prefers exposed perches. Sometimes seen soaring for a short distances, before plunging swiftly to seize preys. Diet comprises large insects, small vertebrates, such as birds, rodents and reptiles. Breeding between March-May, when a clutch of 3-5 eggs will be deposited. The incubation period is 18-21 days.

Status :

Being uncommon, both as a resident and a seasonal migrant. Mostly found singly in the dipterocarp forest.

1 thought on “เหยี่ยวนกเขาชิครา, Shikra

  1. เพิ่มเติมลักษณะขณะอยู่ในวัยเด็ด สีตัวจะออกน้ำตาลสีคล้ายเหยี่ยวเขาหงอนแต่พอโตขึ้นสีจะเปลี่ยนไปเหมือนในรูป

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *