นกโกโรโกโส, Coral – billed Ground Cuckoo

เรียบเรียงโดย :สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ลักษณะ :

นกขนาดใหญ่ลำตัวยาว 70 ซม. หลังและปีกสีเทา หัว คอ อก และหางสีดำเหลือบม่วง ปาก ขา และเท้าสีแดงสด มีแผ่นหนังรอบดวงตาสีม่วง ท้องสีขาว

เขตแพร่กระจาย :

เป็นนกที่พบเฉพาะถิ่น พบในไทย และอินโดจีน จากพื้นราบจนถึงระดับความสูง 900 เมตร

ที่อยู่อาศัย :

ป่าหญ้ารก ในป่าดิบแล้ง

อุปนิสัย :

เดินหากินบนพื้นดิน ชอบซ่อนตัวอยู่ตามกอหญ้า กินลูกไม้ เมล็ดพืช แมลงและสัตว์ขนาดเล็ก ผสมพันธุ์ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน

สถานภาพ:

เป็นนกที่ใกล้จะสูญพันธุ์ของประเทศไทย และของสะแกราช แต่ยังพบได้บ้างในเขตป่าอนุรักษ์บางแห่ง ในจังหวัดนครราชสีมา ฉะเชิงเทรา เพชรบูรณ์ พิษณุโลก น่าน และจันทบุรี

Characteristics :

Size 70 cm. A large ground-living bird with greyish back and wings and violet-glossed black head, neck, breast and tail; bill, legs and feet bright red; underpart whitish. A distinctive violet eye patch is usually noticed, at close range.

Distribution :

Endemic to Thailand and Indo-China, where it thrives on the plain to low hills of 900 m in elevation.

Habitat :

Among thick undergrowth in the dry evergreen forest.

Habit :

Foraging on the forest floor for fallen fruits, seeds, insects and small animals. Hiding quietly among thick tussocks of tall grasses. Breeds between February-June.

Status :

Being an endangered bird species of Thailand and Sakaerat area. Can still be found in low densities in some protected areas in Nakhon Ratchasima, Chachoengsao, Phetchabun, Phitsanulok, Nan and Chanthaburi.