มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือ มผช. คือ ข้อกำหนดด้านคุณภาพที่เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งเปรียบเสมือนเครื่องการันตีว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือ ทำให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจที่จะเลือกซื้อและยอมรับในผลิตภัณฑ์ที่ได้มผช. ทั้งนี้ มผช. จัดทำโดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ. ซึ่งปัจจุบันได้จัดทำขึ้นไว้หลากหลายประเภทมาตรฐาน ในที่นี้ขอนำมาตรฐานทางด้านอาหารมาแบ่งปัน ดังนี้

 1. กะปิ
 2. กุ้งจ่อม
 3. กุ้งปรุงรส
 4. กุ้งแห้ง
 5. กุนเชียงไก่
 6. กุนเชียงปลา
 7. กุนเชียงหมู
 8. แกงไตปลาแห้ง
 9. ไข่เค็ม
 10. ไข่เยี่ยวม้า
 11. แคบหมู
 12. ซอสบ๊วยเจี่ย
 13. ซอสพริก
 14. ซอสมะเขือเทศ
 15. น้ำพริกกุ้งเสียบ
 16. น้ำพริกป่นแห้ง
 17. น้ำพริกปลาร้า
 18. น้ำพริกผัด
 19. น้ำพริกเผา
 20. น้ำพริกหนุ่ม
 21. น้ำพริกอ่อง
 22. เนื้อแดดเดียว
 23. เนื้อปรุงรสพร้อมบริโภค
 24. ปลาเค็ม
 25. ปลาแดดเดียว
 26. ปลายอ
 27. ปลาย่าง
 28. ปลาร้าผง
 29. ปลาร้าสับ
 30. ปลาส้ม
 31. ปลาหมึกปรุงรส
 32. ปลาหมึกแห้ง
 33. ปลาหย็อง
 34. ปลาแห้ง
 35. มี่สั้ว
 36. ลูกชิ้นกุ้ง
 37. ลูกชิ้นไก่
 38. ลูกชิ้นปลา
 39. ลูกชิ้นปลาหมึก
 40. ลูกชิ้นวัว
 41. ลูกชิ้นหมู