“เทียนนกแก้ว มหัศจรรย์ไม้ดอก” (Impatiens psittacina Hook.f.)

การวิจัยและพัฒนาการเพาะเห็ดสมุนไพรเพื่อเป็นวัตถุดิบที่มีมาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากเห็ด