“สี” ปัจจัยหลัก…การออกแบบสู่ความสำเร็จ

ลักษณะ ธงไตรรงค์ ตาม พ.ร.บ.ธง พ.ศ. 2522