วว. ระดมความคิดเครือข่ายพันธมิตรทุกภาคส่วน กำหนดแนวทางนำ วทน. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ/สังคมของประเทศ

รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ ประธานกรรมการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดการประชุมระดมความคิด “บทบาทการดำเนิน…

อ่านต่อ วว. ระดมความคิดเครือข่ายพันธมิตรทุกภาคส่วน กำหนดแนวทางนำ วทน. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ/สังคมของประเทศ

ผู้ว่าการ วว. ให้สัมภาษณ์พิเศษสื่อมวลชน ประเด็น “บทบาทการดำเนินงานในอนาคตของ วว.”

ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  ให้สัมภาษณ์พิเศษผู้แทนสื่อมวลชน  ได้แก่  Radio Tha…

อ่านต่อ ผู้ว่าการ วว. ให้สัมภาษณ์พิเศษสื่อมวลชน ประเด็น “บทบาทการดำเนินงานในอนาคตของ วว.”

วว. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ

ดร.พัชทรา มณีสินธุ์ รองผู้ว่าการบริหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย น.ส.กาญจนา ทุมมานนท์ ผอ.สำนักผู้ว่าการ นางปริยะด…

อ่านต่อ วว. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ

วว. ผนึกกำลัง สถาบันมาตรวิทยา ยกระดับหน่วยวัดแห่งชาติสาขาเคมี มุ่งส่งเสริม/ยกระดับด้านบริการส่งออกของไทย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย วทน.

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พลตำรวจโทพรชัย สุธีรคุณ ผู้อำนวยการ สถาบันมาตรวิทยาแห่ง…

อ่านต่อ วว. ผนึกกำลัง สถาบันมาตรวิทยา ยกระดับหน่วยวัดแห่งชาติสาขาเคมี มุ่งส่งเสริม/ยกระดับด้านบริการส่งออกของไทย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย วทน.

วว. ต้อนรับสมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน ในโอกาสเยี่ยมชมภารกิจพัฒนาศักยภาพ SMEs

ดร.อาภากร   สุปัญญา    รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดร.จิตรา  ชัยวิมล รองผู้ว…

อ่านต่อ วว. ต้อนรับสมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน ในโอกาสเยี่ยมชมภารกิจพัฒนาศักยภาพ SMEs

วว.นำคณะ APCTT เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างยั่งยืนฯ ศึกษาดูงาน @ ตาลเดี่ยวโมเดล จังหวัดสระบุรี

ดร.ประทีป วงษ์บัณฑิต รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) นำคณะผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างยั่ง…

อ่านต่อ วว.นำคณะ APCTT เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างยั่งยืนฯ ศึกษาดูงาน @ ตาลเดี่ยวโมเดล จังหวัดสระบุรี

วว. เสริมแกร่งผู้ประกอบการ  จัด Intensive Course “การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่ามะม่วงและเทคนิคการยืดอายุผลิตภัณฑ์”

ดร.โสภาพรรณ สัญญาณเสนาะ ผู้อำนวยการ สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดงาน Inten…

อ่านต่อ วว. เสริมแกร่งผู้ประกอบการ  จัด Intensive Course “การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่ามะม่วงและเทคนิคการยืดอายุผลิตภัณฑ์”

วว. /สปอว. /APCTT  จัด Workshop “การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน”

ดร.ประทีป วงศ์บัณฑิต รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)   ร่วมต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง   การจัดการขย…

อ่านต่อ วว. /สปอว. /APCTT  จัด Workshop “การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน”

วว. โดย สถานีวิจัยลำตะคอง จัดกิจกรรมต้อนรับปิดเทอม “ยอดนักสืบ…โลกแมลง” รุ่นที่ 1

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  โดยสถานีวิจัยลำตะคอง จัดกิจกรรม “ยอดนักสืบ…โลกแมลง” รุ่นที่ 1  ในวันเสาร์ที่ 11 พฤษภ…

อ่านต่อ วว. โดย สถานีวิจัยลำตะคอง จัดกิจกรรมต้อนรับปิดเทอม “ยอดนักสืบ…โลกแมลง” รุ่นที่ 1

วว. จับมือ คูโบต้า หนุนภาคเกษตร ชูความสำเร็จผลงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกดอกไม้ตัดดอกด้วยเครื่องจักรกล

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย  ดร.รจนา  ตั้งกุลบริบูรณ์ ผู้…

อ่านต่อ วว. จับมือ คูโบต้า หนุนภาคเกษตร ชูความสำเร็จผลงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกดอกไม้ตัดดอกด้วยเครื่องจักรกล