ผู้ว่าการ วว. ให้สัมภาษณ์พิเศษสื่อมวลชน ประเด็น “บทบาทการดำเนินงานในอนาคตของ วว.”

ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  ให้สัมภาษณ์พิเศษผู้แทนสื่อมวลชน  ได้แก่  Radio Thailand  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  สถานีวิทยุกองทัพบก   หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ   หนังสือพิมพ์คมชัดลึก    นิตยสารเส้นทางเศรษฐี    นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน   นิตยสาร Engineering Today   www.Vijaikhao.com www.dchannelnews.com www.postupnews.com www.digitalradiothai92.com www.researchworldthailand.com  www.innolifethailand.com www.greenergythailand.com   ในประเด็น  “บทบาทการดำเนินงานในอนาคตของ วว”  เพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม   ด้วยวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ในวันที่ 30  เมษายน  2567  ณ  โรงแรมรามาการ์เด้นส์   กรุงเทพฯ

………………………………………

นำเสนอข่าวโดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว.

โทร. 0 2577 9048  

E-mail : pr@tistr.or.th 

Line@tistr  I

G : tistr_ig   

YouTube / TIKTOK : @tistr2506