รมว.อว. เป็นประธานเปิดบูธนิทรรศการผลงาน @ Thai Pavilionพร้อมให้กำลังใจนักประดิษฐ์ไทย นำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์นานาชาติเจนีวา ครั้งที่ 49

นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดบูธนิทรรศการผลงานสิ่งประดิษฐ์จากประเทศไทย (Thai Pavilion) ซึ่งจัดโดยสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.…

อ่านต่อ รมว.อว. เป็นประธานเปิดบูธนิทรรศการผลงาน @ Thai Pavilionพร้อมให้กำลังใจนักประดิษฐ์ไทย นำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์นานาชาติเจนีวา ครั้งที่ 49