รมว.อว. เป็นประธานเปิดบูธนิทรรศการผลงาน @ Thai Pavilionพร้อมให้กำลังใจนักประดิษฐ์ไทย นำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์นานาชาติเจนีวา ครั้งที่ 49

นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดบูธนิทรรศการผลงานสิ่งประดิษฐ์จากประเทศไทย (Thai Pavilion) ซึ่งจัดโดยสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) โอกาสนี้ ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) คณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวง อว. นายจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น และ นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ เอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ร่วมเป็นเกียรติในงานพร้อมส่งกำลังใจนักประดิษฐ์นักวิจัยไทยที่นำผลงานเข้าร่วมแสดงผลงานในสิ่งประดิษฐ์นานาชาติเจนีวา ครั้งที่ 49 “The 49th International Exhibition of Inventions Geneva” ในวันที่ 18 เมษายน 2567 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

ในการนี้ รมว.อว. ได้เยี่ยมชมบูธผลงานนิทรรศการของ วว. โดย ผู้ว่าการ วว. ได้นำเสนอผลงานวิจัยที่ได้รับคัดเลือกจาก วช. ร่วมจัดแสดง ได้แก่ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการขยะชุมชนและสร้างมูลค่าเพิ่มตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการนอนหลับและบรรเทาอาการกรนด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรูไซเร็น ผลิตภัณฑ์เจลลิ่งเพื่อลดรอยแตกลายผิวหนังหน้าท้องด้วยสารสกัดเพปไทด์จากแพะ เครื่องสำอางที่อุดมไปด้วยสารอาหารรูปแบบเซรัมที่มีส่วนผสมของสารสกัดเห็ดกักเก็บในระบบนำส่งสารแบบไฟโซมเพื่อยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานินที่ผิดปกติ เวชสำอางที่ประกอบด้วยเทคโนโลยีไมโครอิมัลชันของสาร Safflamin A ในสารสกัดดอกคำฝอยเพื่อกระตุ้นการงอกของเส้นผมและลดการเกิดผมร่วง โดยผลงานวิจัยทั้ง 5 ผลงานล้วนเป็นผลงานที่มีการนำไปใช้งานจริงในเชิงพาณิชย์ อีกทั้งยังความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมนำเสนองานวิจัยในเวทีต่างประเทศร่วมกับ 1,000 ผลงาน จากประเทศต่างๆในยุโรปและเอเชีย มากกว่า 40 ประเทศ

อนึ่งการจัดแสดงผลงานวิจัยในวันนี้ นักวิจัยผู้แทนจาก วว. ได้ร่วมตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งชาวต่างประเทศและชาวไทย เพื่อร่วมตัดสินคัดเลือกผลงานสิ่งประดิษฐ์ยอดเยี่ยม รวมทั้งบูธนิทรรศการของ วว. ยังได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมชมงานอย่างต่อเนื่อง