วว. เสริมแกร่งผู้ประกอบการ  จัด Intensive Course “การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่ามะม่วงและเทคนิคการยืดอายุผลิตภัณฑ์”

ดร.โสภาพรรณ สัญญาณเสนาะ ผู้อำนวยการ สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดงาน Intensive Course หลักสูตร “การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่ามะม่วงและเทคนิคการยืดอายุผลิตภัณฑ์” จัดโดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ (ศนอ.) และกองบริการธุรกิจนวัตกรรม วว. มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและพัฒนาของ วว. รวมถึงแนวทางด้านการตลาด การขึ้นทะเบียน อย. มาตรฐานสถานที่ในการผลิตอาหาร ตลอดจนเทคนิคการถนอมอาหารและยืดอายุการเก็บรักษา ความรู้พื้นฐานเรื่องฉลากโภชนาการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคครัวเรือน และยกระดับธุรกิจ SMEs ให้เข้มแข็ง โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมการอบรมจำนวนมาก โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของ ศนอ. วว. ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ ทั้งนี้หลักสูตรดังกล่าวมุ่งเน้นการรับรองมาตรฐานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ และการให้ความสำคัญต่อการเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบ นอกจากนี้ยังได้จัด Workshop เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ทดลองปฏิบัติจริง สามารถนำความรู้ไปใช้ต่อยอดเชิงธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ในวันที่ 25 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุม อาคาร SME และครัวแบ่งปัน อาคารแคนทีน วว. เทคโนธานี คลอง 5 ปทุมธานี


…………………………………..

📍นำเสนอข่าวโดย
กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว.
☎️โทร. 0 2577 9048
📧E-mail : pr@tistr.or.th
🟩 Line@tistr
🟧 IG : tistr_ig
🟥YouTube : tistr2506
🟪 TIKTOK : @tistr2506