วว. ต้อนรับสมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน ในโอกาสเยี่ยมชมภารกิจพัฒนาศักยภาพ SMEs

ดร.อาภากร   สุปัญญา    รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดร.จิตรา  ชัยวิมล รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร นักวิจัย และบุคลากร สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม วว. ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร  บุคลากร  สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน (สวตท.)  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีภารกิจมุ่งสร้างสังคมผู้นำคุณภาพ (Leader Society) เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทย ในโอกาสเยี่ยมชมและศึกษาดูงานภารกิจ วว. ด้านผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม สำหรับ SMEs  ในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร  อาหาร  เครื่องสำอาง  เทคโนโลยีการจัดการขยะชุมชนครบวงจร  การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 

พร้อมทั้งเยี่ยมชมโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ฯ ได้แก่  ศูนย์นวัตกรรมหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม (ICPIM)  ศูนย์บริการนวัตกรรมเวชสำอางแบบครบวงจร  (ICOS)  และศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง   ในวันที่  29  เมษายน 2567  ณ  วว. เทคโนธานี คลองห้า จังหวัดปทุมธานี

………………………………….

📍นำเสนอข่าวโดย   กองประชาสัมพันธ์   สำนักสื่อสารองค์กร วว.

☎️ โทร. 0 2577 9048

📧 E-mail : pr@tistr.or.th

🟩 Line@tistr

🟧 IG : tistr_ig

🟥 YouTube : tistr2506

🟪 TIKTOK : @tistr2506