8 ประเด็นสำคัญ PDPA พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ตั้งแต่ 27 พ.ค. 63 ควรระวัง