“เทียนนกแก้ว มหัศจรรย์ไม้ดอก” (Impatiens psittacina Hook.f.)

พญาเล็บครุฑ ( Seed of Power )