พืชกินสัตว์ (Carnivorous plants)

การขยายพันธุ์หญ้าจิ้มฟันควาย (Arundina graminifolia (D.Don) Hochr.) ในห้องปฎิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช สถานีวิจัยลำตะคอง

“เทียนนกแก้ว มหัศจรรย์ไม้ดอก” (Impatiens psittacina Hook.f.)

พญาเล็บครุฑ ( Seed of Power )