การพัฒนาสารชีวภัณฑ์

นวัตกรรมสำหรับกลุ่มเกษตรผู้ปลูกมะพร้าว: เครื่องบีบน้ำมันมะพร้าวคุณภาพสูง

เครื่องบีบน้ำมันมะพร้าวคุณภาพสูง