เห็ดหมวกคุ่ม ไม่ควรกินนะ

เห็ดไข่ กินได้

เห็ดระโงกขาว รับประทานได้และเป็นที่นิยม

การฟื้นฟูสมรรถภาพปอด

การปลูกเก๊กฮวยในระบบ Rooftop Farm

เห็ดระโงกดำ เห็ดชนิดนี้รับประทานได้ และเป็นที่นิยมของหลายๆ ท้องถิ่น

เห็ดไข่ไก่ ชื่อน่ารักแถมกินได้

เห็ดเมา มีพิษ

ราดำมรณะ

เห็ดนกยูง กินได้นะคะ