พืชกินสัตว์ (Carnivorous plants)

การขยายพันธุ์หญ้าจิ้มฟันควาย (Arundina graminifolia (D.Don) Hochr.) ในห้องปฎิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช สถานีวิจัยลำตะคอง

พญาเล็บครุฑ ( Seed of Power )

เมล็ดพันธุ์แห่งชีวิต (The Seed of Life)