วว. ขับเคลื่อนงานวิจัย บริการ วทน. ในงาน ProPak  Asia 2023  ร่วมผลักดันให้ไทยเป็น Hub แห่งนวัตกรรมกระบวนการผลิต

วันนี้ (16 พ.ค. 2566) ณ โรงแรมแกรนด์ เชอราตัน สุขุมวิท  ดร.พัชทรา   มณีสินธุ์   รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  ร่วมแถลงข่าวการเตรียมจัดงาน ProPak  Asia 2023 งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิตการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์แห่งภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 30 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14–17 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค  โดย อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย และหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐ/เอกชน เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมอาหารทั้ง Eco System ของประเทศไทย โอกาสนี้ ดร.อาภากร  สุปัญญา  รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม วว. นายสายันต์  ตันพานิช  ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ วว. ร่วมเป็นเกียรติด้วย 

“…ในฐานะที่ วว. เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวง อว.  และเป็นพันธมิตรที่ร่วมสนับสนุนการจัดงาน Propak Asia มาอย่างต่อเนื่อง  ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับอินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย และหน่วยงานพันธมิตรภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ  ซึ่งการจัดงานในปีนี้เป็นการฉลองครบรอบปีที่ 30  ถือเป็นงานแสดงสินค้าและนวัตกรรมในกระบวนการผลิต แปรรูป และบรรจุภัณฑ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดงานหนึ่งของภูมิภาคเอเชีย  วว.ขอร่วมแสดงความยินดีกับการจัดงาน Exhibition ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ทุกท่านที่มาร่วมงานจะได้เห็นความก้าวหน้าของเทคโนโลยี รวมถึง Ecosystem ของการผลิตและแปรรูปอาหารทั้งกระบวนการ  นับตั้งแต่กระบวนการผลิต (Processing) ตลอดไปจนถึงการบรรจุภัณฑ์ (Packaging) เพื่อผลักดันให้กลุ่ม M-SMEs สามารถแข่งขันและก้าวขึ้นเป็นผู้นำในตลาดโลกได้ รวมทั้งผลักดันให้ไทยกลายเป็น Hub แห่งนวัตกรรมใหม่ในกระบวนการผลิต…” ดร.พัชทรา  มณีสินธุ์   กล่าว

สำหรับผลงานของ วว.  ที่จะร่วมนำเสนอในปีนี้  ประกอบด้วย  ผลงานวิจัย งานบริการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้  Theme : TISTR  Total  Solutions   วว. เสริมแกร่งให้ผู้ประกอบการด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างครบวงจร  ก้าวเดินในอุตสาหกรรมได้อย่างเข้มแข็ง มีมาตรฐานสากล แข่งขันได้ทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ  โดยการ  โชว์ผลงานวิจัยและบริการอย่างครบวงจร  ในด้านเกษตร อาหาร สุขภาพและการแพทย์ บรรจุภัณฑ์ และการวิจัยพัฒนาเพื่อนำวัสดุแปรกลับมาใช้ใหม่  ดังนี้

ด้านการเกษตร การพัฒนาปุ๋ยและชีวภัณฑ์  การปรับปรุงพันธุ์  การเพิ่มผลผลิต การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  การนำวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ เช่น ถาดเพาะชำจากวัสดุแหลือใช้ทางการเกษตร  กระถางจากขุยมะพร้าว  บรรจุภัณฑ์ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร เช่น บรรจุภัณฑ์ต้นไม้  การยืดอายุหลังการเก็บเกี่ยว  

ด้านอาหาร  การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร  การถนอมอาหาร  Nutrition Fact  บรรจุภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร  จานชามจากใบไม้  บรรจุภัณฑ์จากชานอ้อย  การยืดอายุผลิตภัณฑ์   การผลิตและการบรรจุ  การประเมินอายุการเก็บ  และการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ 

ด้านสุขภาพและการแพทย์   การพัฒนาสมุนไพรในรูปแบบ  ยา  ลูกประคบ  ไพลเจล  ฉลากลูกประคบ  ฉลากไพลเจล  การพัฒนาเครื่องสำอาง  ในรูปครีม  เซรั่ม  มาส์ก  การยืดอายุผลิตภัณฑ์   บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง  และงานบริการทดสอบด้านการแพทย์และสุขภาพ เช่น  Bio-compatibility Test  เภสัช  Bio-mechanic  Test  การสอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์   การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เครื่องมือแพทย์  

นอกจากนี้ วว. ยังจะนำเสนอการบริการทดสอบบรรจุภัณฑ์  เช่นวัสดุบรรจุภัณฑ์ (กระดาษ พลาสติก โลหะ)  Biodegradable Material Test  บรรจุภัณฑ์ขนส่ง  บรรจุภัณฑ์ขายปลีก  บรรจุภัณฑ์สินค้าอันตราย  Performance Test  ตลอดจนการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์  เช่น ออกแบบฉลาก  และบรรจุภัณฑ์  เป็นต้น   รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาเพื่อนำวัสดุแปรกลับมาใช้ใหม่  เช่นการจัดการขยะและการแปรกลับมาใช้ใหม่ของขยะจากบรรจุภัณฑ์พลาสติก  การทดสอบพลาสติก  การทดสอบวัสดุสัมผัสอาหาร  รวมถึง การทดสอบ rPET (Recycled PET)

รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม วว. กล่าวต่อว่า นอกจากการนำเสนอผลงานวิจัยและบริการแล้ว วว. ยังร่วมจัดสัมมนาวิชาการ จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่  1) การสัมมนาเรื่อง Green logistics  “Towards the Modal Shift to Competitive and Greener  Railroad  Transport  through  battery  conversion Train”  วันที่  14  มิถุนายน  2566  เวลา 13.00-16.00 น. ณ ไบเทค บางนา  2) การสัมมนาเรื่อง อาหารปลอดภัยด้วยมาตรฐานบรรจุภัณฑ์ วันที่  15  มิถุนายน 2566  เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง MR211-212  ชั้น 2 ไบเทค บางนา  และ 3) การสัมมนานานาชาติ  Asian Packaging Seminar  ฟรี!!!  เรื่อง “Zero Emission in Food & Packaging Industry”  วันที่ 14 มิถุนายน 2566  เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้อง Silk 3-4  ไบเทคบางนา  ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการในการส่งออก ลดการปลดปล่อยคาร์บอนในกระบวนการผลิต ตามเป้าหมาย zero emission ด้วยภาพรวม หลักเกณฑ์ ข้อกำหนด พร้อมตัวอย่างแนวทางการปรับตัวในอุตสาหกรรมอาหาร บรรจุภัณฑ์และภาคขนส่ง  โดยการสัมมนาฯ เป็นส่วนหนึ่งในการจัดการประชุม 8th Strategic Planning Meeting ของสมาชิก APF ที่มาจาก 15 ประเทศในเอเชีย  ระหว่างวันที่ 13-16 มิถุนายน ณ ไบเทค บางนา  กรุงเทพฯ  ซึ่ง วว. ร่วมกับ Asian Packaging Federation (APF)  จัดขึ้นและเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ร่วมเฉลิมฉลองครบรอบการสถาปนา 60 ปี วว. ด้วย 

“…ในนามของ วว. ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงาน ProPak  Asia 2023 ระหว่างวันที่ 14-17 มิถุนายน 2566 ณ  ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ  เรียนเชิญทุกท่านแวะมาเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของ วว.  โดยเราเตรียมทีมนักวิจัย/นักวิชาการ  พร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ และผู้สนใจทุกท่าน วว. พร้อมเป็นหุ้นส่วนความสำเร็จของผู้ประกอบการ และเดินเคียงข้างผู้ประกอบการให้สามารถพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และงานบริการให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในและต่างประเทศ…” ดร.พัชทรา  มณีสินธุ์   กล่าว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับบริการจาก วว. ติดต่อได้ที่ โทร. 0  2577 9000  โทรสาร 0 2577 9009  E-mail :  tistr@tistr.or.th  หรือที่ “วว. JUMP” https://tistrservices.tistr.or.th/

…………………………………………………………………………………………………….

นำเสนอข่าวโดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว.

โทร. 0 2577 9360  

E-mail : pr@tistr.or.th 

Line@tistr 

IG : tistr_ig   

YouTube / TIKTOK : @tistr2506