วว. จัดสัมมนาออนไลน์ ฟรี !  พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  โดย  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จัดการสัมมนาออนไลน์ ฟรี!  เรื่อง  “การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการ” ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566  เวลา 10.00-12.00 น.  ผ่านโปรแกรม Zoom  โดยมี ดร.จันสุดา   คำภา นักวิจัย  ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ/โรงงานนวัตกรรมอาหาร (FISP) วว. เป็นวิทยากร  โดยมีประเด็นสัมมนาที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ  ได้แก่ แนวทางและหลักการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์  Trends งานวิจัยอาหาร   การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์และมาตรฐานอาหารประเทศไทย  เป็นต้น

ลงทะเบียนการสัมมนา ได้ที่

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVsFQGCs_oAwMbH-uFyWhXNwyVqX2m8Y7UWfRh5hYgRcXpsQ/viewform

…………………………………………………………………………………………………….          

นำเสนอข่าวโดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว.

โทร. 0 2577 9360  

E-mail : pr@tistr.or.th 

Line@tistr 

IG : tistr_ig   

YouTube / TIKTOK : @tistr2506