วว. ร่วมขับเคลื่อนนโยบาย อว. เพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า หนุนไทยเป็น EV HUB ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีในพิธีลงนามความร่วมมือการขับเคลื่อนนโยบายเพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (อว.…

อ่านต่อ วว. ร่วมขับเคลื่อนนโยบาย อว. เพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า หนุนไทยเป็น EV HUB ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

กระทรวง อว. สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong learning ผ่านโครงการ Quick win “ศุภมาส” มอบ วว. – มรภ. อุดรธานี Up-Skill Re-Skill พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง พร้อมนำ วทน. พัฒนาเชิงพื้นที่ พัฒนาเศรษฐกิจประเทศให้ยั่งยืน

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มุ่งดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและนโยบาย นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. คือ “ขับเคลื่อน อว. เป็นกระทรวงเศรษฐกิจ สามารถสร้างรายได้ใ…

อ่านต่อ กระทรวง อว. สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong learning ผ่านโครงการ Quick win “ศุภมาส” มอบ วว. – มรภ. อุดรธานี Up-Skill Re-Skill พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง พร้อมนำ วทน. พัฒนาเชิงพื้นที่ พัฒนาเศรษฐกิจประเทศให้ยั่งยืน