วว. ร่วมหารือความร่วมมือกับคณะผู้บริหารหน่วยงานไต้หวัน

ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้แทน ปลัดกระทรวงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อว. ประชุมร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานสังกัด (อว.) ได้แ…

อ่านต่อ วว. ร่วมหารือความร่วมมือกับคณะผู้บริหารหน่วยงานไต้หวัน