วว. โดยสถานีวิจัยลำตะคอง จัดกิจกรรม “เปิดโลกให้ผีเสื้อ” ต้อนรับปิดเทอม แจกหนอนผีเสื้อ ฟรี! เพื่อศึกษาวงจรชีวิต/การเจริญเติบโต

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย ศูนย์อนุรักษ์แมลงเขตร้อน สถานีวิจัยลำตะคอง จัดกิจกรรมพิเศษสำหรับน้องๆ ในช่วงปิดเทอมที่ต…

อ่านต่อ วว. โดยสถานีวิจัยลำตะคอง จัดกิจกรรม “เปิดโลกให้ผีเสื้อ” ต้อนรับปิดเทอม แจกหนอนผีเสื้อ ฟรี! เพื่อศึกษาวงจรชีวิต/การเจริญเติบโต