วว. รับรางวัล “คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ดีเด่น” ประจำปี 2566

นายบุญชอบ   สุทธมนัสวงษ์  ปลัดกระทรวงแรงงาน  มอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2566  (Thailand  Labour  Management  &nbs…

อ่านต่อ วว. รับรางวัล “คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ดีเด่น” ประจำปี 2566