วว. รับรางวัล “คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ดีเด่น” ประจำปี 2566

นายบุญชอบ   สุทธมนัสวงษ์  ปลัดกระทรวงแรงงาน  มอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2566  (Thailand  Labour  Management   Excellence Award  2023)  รางวัลระดับองค์กร รางวัลรอง “คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ดีเด่น” ให้แก่  ดร.ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต   ผู้ว่าการ   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม   (อว.)  ในฐานะผู้แทน วว.  จัดโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

การได้รับรางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงการพัฒนาองค์กรของ วว. ในทุกมิติ สู่การเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจที่เป็นเลิศตามมาตรฐานสากล และการเป็นองค์กรต้นแบบที่มีคุณธรรมของสังคมไทย    

โอกาสนี้   ดร.จิตรา   ชัยวิมล   รองผู้ว่าการบริหาร   นางกุศยา   ระมัดตน   ผู้อำนวยการ กองบริหารงานบุคคล  และบุคลากร วว.  ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีด้วย  ในวันที่  18  กันยายน  2566  ณ  กระทรวงแรงงาน

……………………………………………………………………………..

📍นำเสนอข่าวโดย

กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว.

☎️โทร. 0 2577 9360

📧E-mail : pr@tistr.or.th

🟩 Line@tistr

🟧 IG : tistr_ig

🟥YouTube : tistr2506

🟪 TIKTOK : @tistr2506