วว. /พันธมิตรอาเซียน ร่วมขับเคลื่อนนโยบาย แผนปฏิบัติการระดับเมือง นำเทคโนโลยี นวัตกรรม ควบคุมมลพิษทางอากาศภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  เป็นประธานเปิดการประชุม  T…

อ่านต่อ วว. /พันธมิตรอาเซียน ร่วมขับเคลื่อนนโยบาย แผนปฏิบัติการระดับเมือง นำเทคโนโลยี นวัตกรรม ควบคุมมลพิษทางอากาศภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

วว. มอบเครื่องผลิตไบโอดีเซลให้แก่ มรภ.กำแพงเพชร  เสริมแกร่งด้านพลังงาน/สิ่งแวดล้อม

ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีส่งมอบครุภัณฑ์  เครื่องผลิตไ…

อ่านต่อ วว. มอบเครื่องผลิตไบโอดีเซลให้แก่ มรภ.กำแพงเพชร  เสริมแกร่งด้านพลังงาน/สิ่งแวดล้อม

วว. /พันธมิตรกำแพงเพชร ส่งเสริมชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สร้างมูลค่าเพิ่มของเสียจากการผลิตเอทานอล

ดร.ประทีป  วงศ์บัณฑิต  รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย นายวิษณุ…

อ่านต่อ วว. /พันธมิตรกำแพงเพชร ส่งเสริมชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สร้างมูลค่าเพิ่มของเสียจากการผลิตเอทานอล

วว. นำ วทน. ร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมส่วนผสมอาหาร/เครื่องดื่มเอเชีย ในงาน Fi Asia 2023  

วันนี้ (29 ส.ค. 2566 ณ โรงแรมดิโอกุระ  เพรสทีจ  กรุงเทพฯ)  กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์    วิจัยและนวัตกรรม   (อว.)   โดย  สถาบันวิจัยวิ…

อ่านต่อ วว. นำ วทน. ร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมส่วนผสมอาหาร/เครื่องดื่มเอเชีย ในงาน Fi Asia 2023  

วว. บูรณาการ ททบ. 5  ส่งเสริมการตลาด เสริมแกร่งผู้ประกอบการไทยด้วย วทน.

ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม   (อว.)   ลงนามความร่วมมือกับ  พลเอกวิสันติ   สระศรีดา   …

อ่านต่อ วว. บูรณาการ ททบ. 5  ส่งเสริมการตลาด เสริมแกร่งผู้ประกอบการไทยด้วย วทน.

ตลาดของดี 60 ปี วว. “28 – 30 สิงหาคม @ ททบ. 5”

ดร.ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)  เป็นประธานเปิดงาน&n…

อ่านต่อ ตลาดของดี 60 ปี วว. “28 – 30 สิงหาคม @ ททบ. 5”

วว. ร่วมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาความร่วมมือภาครัฐ สร้างสิทธิประโยชน์ให้ SME

ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมลงนามความร่วมมือสิทธิประโยชน์ภาครัฐ ภายใต้โครงกา…

อ่านต่อ วว. ร่วมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาความร่วมมือภาครัฐ สร้างสิทธิประโยชน์ให้ SME

วว. ประชาสัมพันธ์ความสำเร็จพัฒนาผู้ประกอบการด้วย วทน. ผ่านรายการเมืองไทยใหญ่อุดม  TV 5

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้สัมภาษณ์พิเศษในรายการเมืองไทยใหญ่อุดม  สถานีวิท…

อ่านต่อ วว. ประชาสัมพันธ์ความสำเร็จพัฒนาผู้ประกอบการด้วย วทน. ผ่านรายการเมืองไทยใหญ่อุดม  TV 5

วว. ได้รับมอบหมายจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้เป็นหน่วยงานจัดสอบมาตรฐานหลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า วว. โดย ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ (…

อ่านต่อ วว. ได้รับมอบหมายจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้เป็นหน่วยงานจัดสอบมาตรฐานหลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ

วว. จัดสัมมนา “มาตรฐานกับความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม” ยกระดับความเชื่อมั่นสู่สากล

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง “มาตรฐานกับความปลอดภัยใน…

อ่านต่อ วว. จัดสัมมนา “มาตรฐานกับความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม” ยกระดับความเชื่อมั่นสู่สากล