วว. จัดสัมมนา “มาตรฐานกับความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม” ยกระดับความเชื่อมั่นสู่สากล

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง “มาตรฐานกับความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม” เพื่อสร้างการรับรู้ด้านการดำเนินงานให้เกิดความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม ตามกฎระเบียบและมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย รวมทั้งมาตรฐานการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้น และผลักดันสู่มาตรฐานระดับสากล โอกาสนี้ นายวิรัช จันทรา ที่ปรึกษาด้านบริหารคุณภาพและบริการอุตสาหกรรม วว. ร่วมเป็นเกียรติในงาน พร้อมกันนี้ ได้รับเกียรติจาก นายประทีป เอ่งฉ้วน รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “นโยบายด้านความปลอดภัยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย” นอกจากนี้ภายในงานมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อหาทางออกในการแก้ไขและการป้องกันอย่างถูกต้อง ผ่านกิจกรรมเสวนาหัวข้อ “มาตรฐานกับความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม” โดยมีผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย นายบวร สัตตาวุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) นางสาวบุษบา แซ่ลิ้ม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการรับรองระบบงาน สำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และ ดร.วดี วิชัยดิษฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบมาตรวิทยา วว. โดยมี ดร.โสภาพรรณ สัญญาณเสนาะ ผู้อำนวยการสำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม วว. ดำเนินรายการ ในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม Grand Ballroom 1 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีทส์ ระยอง ซิตี้ เซ็นเตอร์ จังหวัดระยอง

…………………………………………………………………

📍นำเสนอข่าวโดย

กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว.

☎️โทร. 0 2577 9360

📧E-mail : pr@tistr.or.th

🟩 Line@tistr

🟧 IG : tistr_ig

🟥YouTube : tistr2506

🟪 TIKTOK : @tistr2506