วว. รับรางวัล “สำเภา-นาวาทอง” ประจำปี 2566 จากหอการค้าไทย/สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

วันนี้ (13 ก.ย. 2566 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย) ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “สำเภา-นาวาทอง” ประจำปี 2566 โอกาสนี้ ดร.จิตรา ชัยวิมล รองผู้ว่าการบริ…

อ่านต่อ วว. รับรางวัล “สำเภา-นาวาทอง” ประจำปี 2566 จากหอการค้าไทย/สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย