“ขอสงวนสิทธิสำหรับพนักงาน วว. เท่านั้นค่ะ”

หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ โดยใช้ CMS ที่ชื่อ Joomla นั้นประกอบด้วยบทเรียน 3 ระดับ คือ

1. Joomla! Tunner สำหรับการจัดการ บริหารข้อมูลเว็บไซต์ และการปรับแต่ง Joomla CMS -> คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บทเรียน

2. Joomla! Template Design สำหรับการออกแบบเทมเพลทสำหรับการใช้งานกับระบบ Joomla CMS -> คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บทเรียน

3. Joomla! Advance for Intranet Solution สำหรับการปรับแต่งระบบการทำงาน Joomla CMS ขั้นสูง -> คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บทเรียน

จัดทำคู่มือและหลักสูตรโดย บริษัท ดิจิตอลนัมเบอร์วันจำกัด

หลังจากที่ วว. ได้นำการจัดการความรู้ (knowledge management) มาใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2549 (งบประมาณ 2550) โดยได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติเป็นที่ปรึกษา  วว. ได้นำเครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหลายอย่างมาทดลองใช้งานเพื่อช่วยสนับสนุนการจัดการความรู้ อาทิเช่น

  • ระบบจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์ (CMS : Content Management System) ที่ชื่อ Joomla! มาใช้ในการจัดทำเว็บไซต์การจัดการความรู้
  • ระบบเว็บบอร์ด (Webboard) เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร 2 ทาง
  • โปรแกรมวิกิ (Wiki) มาใช้ในการประมวลและกลั่นกรองความรู้ โดยทดลองใช้ภายในกองเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • ระบบจัดการเรียนการสอน (LMS : Learning Management System) ที่ชื่อ Moodle มาทดลองใช้ในการจัดทำบทเรียนสำหรับวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศออนไลน์ภายในองค์กร
  • ระบบไดอารี่ออนไลน์ หรือ เครื่องมือช่วยจดบันทึกออนไลน์ (Blog) ที่ชื่อ WordPress มาทดลองให้ใช้กันภายใน

ผลจากการทดลองใช้งานระบบดังกล่าว มีผู้เรียกร้องให้นำ TISTR BLOG มาทดลองเผยแพร่สู่ภายนอกองค์กร จึงถือโอกาสขอเปิดตัว TISTR BLOG ตั้งแต่วันนี้