การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย CMS Joomla!

“ขอสงวนสิทธิสำหรับพนักงาน วว. เท่านั้นค่ะ”

หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ โดยใช้ CMS ที่ชื่อ Joomla นั้นประกอบด้วยบทเรียน 3 ระดับ คือ

1. Joomla! Tunner สำหรับการจัดการ บริหารข้อมูลเว็บไซต์ และการปรับแต่ง Joomla CMS -> คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บทเรียน

2. Joomla! Template Design สำหรับการออกแบบเทมเพลทสำหรับการใช้งานกับระบบ Joomla CMS -> คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บทเรียน

3. Joomla! Advance for Intranet Solution สำหรับการปรับแต่งระบบการทำงาน Joomla CMS ขั้นสูง -> คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บทเรียน

จัดทำคู่มือและหลักสูตรโดย บริษัท ดิจิตอลนัมเบอร์วันจำกัด