มาทำความรู้จักศัพท์ PDPA: Privacy Policy/Privacy Notice

ข้อมูลส่วนบุคคล สิ่งที่ต้องได้รับความคุ้มครอง