ลักษณะ ธงไตรรงค์ ตาม พ.ร.บ.ธง พ.ศ. 2522

การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า