ข้อมูลส่วนบุคคล สิ่งที่ต้องได้รับความคุ้มครอง

มิติใหม่ของระบบการเลือกตั้ง ปี 2562