เห็ดถ้วยหนาม ไม่แนะนำให้กินนะ

เห็ดปากหมู กินได้นะ