นวัตกรรม สำหรับกลุ่มพลังงาน: โรงเก็บรักษาหัวพันธุ์หอมแบ่งระบบแสงยูวีซี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*