นวัตกรรม สำหรับกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ สุกร เป็ด ไก่ โค ผึ้ง แพะ: การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกกวาดและทอฟฟี่เพื่อสุขภาพจากน้ำผึ้ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*