เครื่องผสมสารอัลตราโซนิกส์ขนาดเล็ก

เครื่องผสมสารอัลตราโซนิกส์ขนาดเล็ก  เป็นเครื่องสำหรับผสมสารอย่างน้อย 2 ชนิดให้เป็นเนื้อเดียวกันได้รวดเร็ว

e2

 

คุณสมบัติพิเศษ

ทำให้สารเกิดการแตกตัวจนมีขนาดเล็กในระดับนาโนเมตร ซึ่งลักษณะดังกล่าวจะช่วยให้สารที่ผสมกันเกิดปฏิกิริยากันอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้สารเร่งปฏิกิริยาเคมี ช่วยประหยัดพลังงาน และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม นอกจากนี้ยังสามารถใช้ปั่นเซลล์ชีวภาพให้มีขนาดเล็กลง จึงเหมาะสำหรับนำไปใช้ในงานทดลองทางด้านอุตสาหกรรมยาและห้องทดลองทางชีวภาพ มีราคาถูกกว่าเครื่องนำเข้าประมาณ 50% แต่มีประสิทธิภาพการใช้งานทัดเทียมกับเครื่องนำเข้าจากต่างประเทศ

 

รายละเอียดเครื่อง

(กว้าง x ยาว x สูง)

ขนาดเครื่อง                                             19 x 20 x 25

น้ำหนักเครื่อง                                          3 กิโลกรัม

กำลังไฟฟ้า                                              220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ ขนาดกำลัง 90 วัตต์

 

สนใจติดต่อ กองการตลาด สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โทร. 0-2577-9436-38 หรือ Call Center 0-2577-9300 e-mail : marketing_tistr@tistr.or.th

เครื่องพ่นละอองยาอัลตราโซนิกส์

เครื่องพ่นละอองยาอัลตราโซนิกส์  ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วนด้วยกัน คือ 1) หัวเพียโซอิเล็กทริกเซรามิก บรรจุอยู่ในภาชนะที่สามารถแช่อยู่ในน้ำ เป็นตัวให้กำเนิดคลื่นอุลตราซาวด์ 2) วงจรอิเล็กทรอนิกส์ และ 3) ภาชนะสำหรับใส่ยา

e1

 

จุดเด่น

เครื่องพ่นละอองยาอัลตราโซนิกส์ มีขนาดเล็ก สะดวกในการพกพา และไม่มีเสียงดังในเวลาใช้งานมีหลักการทำงานคือ เมื่อหัวเพียโซอิเล็กทริกที่เป็นสารทรานสดิวเซอร์ได้รับกระแสไฟฟ้า จะเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลในรูปของคลื่นอุลตราซาวด์ความถี่ 2 MHz ส่งผ่านไปยังน้ำและภาชนะบรรจุยา ผ่านไปยังตัวยา ซึ่งเป็นของเหลว ความถี่ดังกล่าวทำให้โมเลกุลของยาเกิดการสั่นสะเทือนและเคลื่อนที่ด้วยความเร่งสูงมากกว่าแรงโน้มถ่วงของโลก ทำให้อนุภาคของยาหลุดออกจากผิวหน้า เกิดเป็นละอองยาขนาดประมาณ 5 ไมครอนลอยไปในอากาศได้ เมื่อต่อท่อผ่านไปยังปากหรือจมูกของผู้ป่วยที่เป็นโรคหืด ก็จะสามารถช่วยบรรเทาอาการของโรคหรือรักษาอาการของโรคได้ สามารถซึมผ่านเข้าไปถึงปอดส่วนบน ทำให้สุขภาพของผู้ป่วยดีขึ้น อีกทั้งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษา

 

รายละเอียดเครื่อง

(กว้าง x ยาว x สูง)

ขนาดเครื่อง                                             6 x 10 x 13   เซนติเมตร

น้ำหนักเครื่อง                                          0.3  กิโลกรัม

กำลังไฟฟ้า                                              70 วัตต์

 

สนใจติดต่อ กองการตลาด สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โทร. 0-2577-9436-38 หรือ Call Center 0-2577-9300 e-mail : marketing_tistr@tistr.or.th