เครื่องผสมสารอัลตราโซนิกส์ขนาดเล็ก

เครื่องผสมสารอัลตราโซนิกส์ขนาดเล็ก  เป็นเครื่องสำหรับผสมสารอย่างน้อย 2 ชนิดให้เป็นเนื้อเดียวกันได้รวดเร็ว

e2

 

คุณสมบัติพิเศษ

ทำให้สารเกิดการแตกตัวจนมีขนาดเล็กในระดับนาโนเมตร ซึ่งลักษณะดังกล่าวจะช่วยให้สารที่ผสมกันเกิดปฏิกิริยากันอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้สารเร่งปฏิกิริยาเคมี ช่วยประหยัดพลังงาน และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม นอกจากนี้ยังสามารถใช้ปั่นเซลล์ชีวภาพให้มีขนาดเล็กลง จึงเหมาะสำหรับนำไปใช้ในงานทดลองทางด้านอุตสาหกรรมยาและห้องทดลองทางชีวภาพ มีราคาถูกกว่าเครื่องนำเข้าประมาณ 50% แต่มีประสิทธิภาพการใช้งานทัดเทียมกับเครื่องนำเข้าจากต่างประเทศ

 

รายละเอียดเครื่อง

(กว้าง x ยาว x สูง)

ขนาดเครื่อง                                             19 x 20 x 25

น้ำหนักเครื่อง                                          3 กิโลกรัม

กำลังไฟฟ้า                                              220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ ขนาดกำลัง 90 วัตต์

 

สนใจติดต่อ กองการตลาด สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โทร. 0-2577-9436-38 หรือ Call Center 0-2577-9300 e-mail : marketing_tistr@tistr.or.th

One thought on “เครื่องผสมสารอัลตราโซนิกส์ขนาดเล็ก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: